Covid kriis ja läbirääkimised

Käesoleva aasta alguses sai kokku lepitud EMF juhatuse, EHKK ja KQK esindajate vahel, et teeme
koos avaliku ühisavalduse läbirääkimiste käigust. Siiski on ilmenud fakt, kus dokumendi ühepoolne
ja lühikeseks kärbitud variant saadeti salaja vaid liikmesklubidele. Läbirääkimiste käigust ei
ilmunud ka lubatud protokolle, kus olid märgitud mõlema poole ettepanekud. Küll aga õnnestus
krossikomisjoniga kooskõlastada suvine võistluskalender. Siinkohal toome ära pikema versiooni
toimunud koosolekute sisust.
Eelneval, 2020 aasta algupoolel kontakteerusid KQK ja EHKK esindajad EMF juhatusega, et luua
mingisugune koostöövorm. Kui lühidalt kokku võtta, olid tol korral pakkumisteks EHKK ja KQK
karikasarjadele hobilitsentside kehtestamine, kohtunike koolitamine EMF programmis või
olemasolevate kohtunike palkamine. Tingimused, millega nii EHKK kui KQK karikasarja esindajad
nõustusid tol hetkel, kuid hiljem oma juhatuse pakkumist EMF nõukogu siiski ei allkirjastanud.
Oktoober 2020 tõi osapooled taas läbirääkimiste laua taha ning EMF juhatuse poolt esitatud uus
koostöö nägemus oli järgmine:

 1. EHKK ja KQK registreerimine ning võistlustingimuste kolimine EMF-i kodulehele ja
  sarjade olemasolevate kodulehtede muutmine nö infolehtedeks või sulgemine. Sellega kaoks
  EHKK ja KQK identiteet konkreetse sarjana. Kuna meie tänased sponsorid ja
  mõttekaaslased toetavad siiski konkreetset karikasarja, siis oleks see kaotuseks kohalikule
  motospordile.
 2. Litsentside kehtestamine – see tähendanuks ühekordse litsentsi tasu lisandumist võistleja
  osavõtutasule, kellel puudub hooajaline EMF litsents.
 3. Ajavõtuteenuse rentimine EMF-lt – kuna teenust ei pakutud sel hetkel konkurensivõimelise
  hinnaga ja kehtestatav litsents tõstnuks juba niigi hinnaskaalat hüppeliselt, siis ei näinud me
  võimalust nii suurteks kulude suurendamiseks. Lisaks tekib korraldajale ka kohustus saades
  riigi või omavalitsuse toetusi, võtta pakkumised parima hinnaga teenusepakkuja leidmiseks.
  Antud teenusepakkujaid on Eestis juba rohkem kui üks, samuti opereerib ajavõtuteenusega
  eraldiseisev OÜ ka EMF võistlustel. Loogiliselt võttes ei tohiks kellegil olla midagi
  konkureeriva ja kvaliteetse ajavõtuteenuse pakkuja vastu.
 4. Ka võistlusklasside formeeringutest jäi osapooltele erinev arusaam, siis ilmselgelt kahe sarja
  ühendamine mingit arengut otseselt poleks pakkunud. Tänases süsteemis võime julgelt
  öelda, et on olemas koht uustulnukatele, eluaegsetele harrastajatele ja samuti
  edasipürgivatele sportlastele. Aastatega oleme näinud, kuidas paljud uustulnukad lähevad
  jõudu katsuma EKV/EMV võistlustele, mis toob reaalselt ka raha EMF võistluste
  korraldajaile.

Eelnevale lisaks on otsustanud EMF nõukogu jätkata ka liikmesklubide radade kasutuse piiramist.
Kui sügisel EHKK ja KQK kutsuti läbirääkimiste laua taha, siis suusõnaline lubadus oli, et sellised
piirangud on tühistatud. Samas EHKK ja KQK karikasarjade poolt vaadatuna pole krossiradadel,
kus niigi mitmeid võistlusi aastas toimub põhjust oma üritust veel lisaks viia. Käesoleval kevadel
astuti aga samm edasi ja asuti takistama ka üldkasutataval krossirajal laste ja noorte karikavõistluste

korraldamist omaenda liikmesklubi poolt. Kas selline suhtumine on aluseks koostöö leidmisele
erinevate osapoolte vahel ja spordiliidu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks? Siinkohal
meenutaks mõningaid põhikirja punkte:
MTÜ EESTI MOOTORRATTASPORDI FÖDERATSIOON PÕHIKIRI

 1. ÜLDSÄTTED
  1.1 Mitetulundusühingu Eest Mootorrataspordi Föderatsioon (EMF) on avalikes huvides
  mitetulundusühinguna tegutsev vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud
  mootorrataspordi, mootorkelguspordi, motomatkamise ja quadracing’u arendamisele Eests.
 2. FÖDERATSIOONI EESMÄRGID JA TEGEVUS
  2.1 Föderatsiooni tegevuse eesmärgid on mootorrataspordi, elektrimootori jõul liikuvate sõidu- ja
  spordivahendite ning eelnevaga seotud e-spordi ja nende kaasalade arendamise kaudu tipp-,
  võistlus- ja rahvaspordi tasemel sportlike eluviiside propageerimine riigi elanikkonna seas,
  motospordi kandepinna laiendamine ja sportliku taseme tõstmine ning Föderatsiooni liikmete
  ühistest huvidest lähtudes sportmiseks ja vaba aja veetmiseks soodsate tngimuste loomine.

Kokkuvõtteks oleme alati soosinud erinevatest võistlustest osavõttu, toetanud ka kõrgemate
eesmärkidega sportlasi ja pakkunud läbi kümne aasta erinevaid koostöövõimalusi ning ideid. Samal
ajal mõistes, et kui ei leita läbinisti siduvat koostöövormi, siis sellest hoolimata vääriks meie
motokross igasugust tuge, et olla suurem ja tugevam kui eile. Seega jääme avatuks läbirääkimistele
ja tugevat tervist praegusel keerulisel ajal.

Asko Saadi – KQK Karikasari

Oliver Sepp – Eesti Hobikrossiklubi

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga